motive 201502232215050.banner04.jpg

Biely kódex

Ohľaduplnosť k iným lyžiarom
Každý lyžiar je povinný správať sa tak, aby neohrozil alebo nespôsobil škodu inému.

Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy
Každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati.

Voľba smeru jazdy
Lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Každý lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

Predbiehanie
Predbiehať je dovolené sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

Vjazd na trať a rozjazd po zastavení
Každý lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať, alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba a iných.

Zastavenie a státie
Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

Výstup a zostup
Lyžiar, ktorý stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati musí použiť okraj trate.

Rešpektovanie značenia
Každý lyžiar musí rešpektovať značenie a signalizáciu na lyžiarskych tratiach.

Poskytnutie pomoci
Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe (Lyžiarska služba, orgán verejnej správy apod.)

Preukázanie totožnosti
Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník nehody je povinný preukázať Lyžiarskej službe alebo orgánu verejnej správy svoju totožnosť.

 
  • Partneri
  • STAV-COLOR s.r.o.
  • Obec Litmanová