motive 201502232215050.banner04.jpg

Splav Dunajca

Veľmi zaujímavý je splav Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou. Splav na pltiach sa začína na poľskej strane v obci Sromowce Wyżne, končí sa v mestečku Krościenko nad Dunajcem. Na slovenskej strane je možné Dunajec splavovať z pltníc v Majeroch alebo Červenom Kláštore do Lesnice, kde splav končí asi 200 m za ústím Lesnického potoka. Neďaleko je turistický hraničný prechod do Poľska pre peších a cykloturistov.

Dunajec je splavný od sútoku Dunajcov v Nowom Targu (min. doporučený vodočet v Nowom Targu pod skalou je 240 cm) po ústie. Pod priehradou má vačšinou ustálený vodný stav (cca 30 m³/s).
Po Krosienko (PL) je podľa Medzinárodnej stupnice obtiažnosti riek stupeň WW I+, ďalej klesá z ZWC na ZWA. Vodácky zaujímavy úsek je hlavne z Czorstyna/Lysej nad Dunajcov do Krosienka/Lesnice..

Trasy splavu rieky Dunajec

  • Červený Kláštor - Lesnica, 9 km, cca 2 hod.
  • Majere - Lesnica, 11 km, cca 2,5 hod.
  • Spišská Stará Ves - Lesnica, 17 km, cca 4,5 hod. Ideálna trasa splavu.