motive 201502251918580.banner-zjazdovky.jpg

Podmienky a prevádzka

Prevádzková doba

Denné lyžovanie: 09.00-16.00

Podmienky

Cestovné sa nevracia pri zlom počasí, strate, nemoci, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia. V prípade zneužitia lístka môže byť odobraný. V cene lístka nie je zahrnuté poistenie.

Lyžiar je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarskych zariadení sa preukázať platným lístkom. Stredisko si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.

Návštevníci strediska sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní uposlúchnuť pokyny zamestnancov strediska.