Cenník

Platný lístok do 24.12.2013

Lístok Plný Zľavnený*
2-hodinový 7 € 6,00 €
4-hodinový 10,00 € 8,00 €
denný 13,50 € 10,50 €
večerný 8,00 € 8,00 €

Platný lístok od 24.12.2013

Lístok Plný Zľavnený*
2-hodinový 10,00 € 8,00 €
4-hodinový 13,00 € 10,00 €
denný 18,00 € 14,00 €
večerný 10,00 € 10,00 €

večerný - SOBOTA 17:30 - 20:00 hod.

Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH 20%, zmena ceny vyhradená. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu lístka.

* Zľavnený pre deti do 140 cm, dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP

Pre hromadné skupiny poskytujeme zľavy.

Prevádzková doba:
denné lyžovanie 09.00-16.00 hod.
večerné lyžovanie 17.30- 20.00 hod.